Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Opmaak projectdefinitie bouw voor Gemeentelijke basisschool Brecht

Opmaak projectdefinitie bouw voor Gemeentelijke basisschool Brecht

De gemeente Brecht diende in 2017 samen met het stedelijk onderwijs van stad Antwerpen een dossier in om subsidies te bekomen voor de bouw van een nieuw schoolgebouw.  Freestone werd ingeschakeld om de projectdefinitie bouw voor de Gemeentelijke basisschool De Sleutelbloem op te stellen.

Lees meer
POOF-project, Proud Owner of Facilities

POOF-project, Proud Owner of Facilities

Freestone realiseerde voor Pfizer het POOF-Projet, Proud Owner of Facilities, waarbij de look and feel van de beide sites in Puurs aangepast wordt aan de hedendaagse wensen.  Pfizer wil op die manier een ‘nice place to work’ creëren en de werkplek van de toekomst aanbieden aan haar medewerkers.   Naast de werkplekken richt het project zich ook op de hedendaagse inrichting van onder andere de cafetaria, de lobby, het onthaal en de vergaderzalen.

Lees meer
Opmaak programma van eisen nieuwbouw

Opmaak programma van eisen nieuwbouw

Gedreven door de sterk groeiende marktvraag naar diepgevroren aardappelproducten zocht Agristo recent uitbreidingsmogelijkheden voor het hoofdkantoor en de productie.  Vermits het hoofdkantoor in Harelbeke niet verder uitgebouwd kon worden, werd geopteerd voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor en plantkantoor op de onlangs aangekochte productiesite in Wielsbeke.  Freestone werd aangezocht om hiervoor een programma van eisen (PVE) en projectdefinitie op te stellen.

Lees meer
Conditiemeting en meerjarenonderhoudsplanning

Conditiemeting en meerjarenonderhoudsplanning

De Lijn beschikt over een uitgebreid netwerk aan sites en gebouwen.  Om zicht te krijgen op de noden qua onderhoud en de noodzakelijke toekomstige investeringen werd Freestone aangezocht om conditiemetingen uit te voeren en meerjarenonderhoudsplanningen op te stellen voor 36 sites met zowel stelplaatsen als kantoorgebouwen. 
 

Lees meer
Stay-or-leave analyse, site selectie en huurnegotiatie

Stay-or-leave analyse, site selectie en huurnegotiatie

 Omdat het huurcontract van Wabco na 9 jaar ten einde liep werd de locatiebehoefte onder de loep genomen.  Wabco had ondertussen andere bedrijfsnoden vastgesteld en zag een opportuniteit om te onderzoeken in welke mate het huidig gebouw nog voldeed aan de toekomstige noden van het bedrijf.
 

Lees meer
Stay-or-leave analyse, huurnegotiatie

Stay-or-leave analyse, huurnegotiatie

Terumo BCT werd door gewijzigde ruimtenoden geconfronteerd  met een acuut ruimtegebrek.  De huidige inrichting volstond niet meer om de organisatie optimaal te ondersteunen.  Door de naderende break-optie in het huurcontract kwam het alternatief van herlocatie op tafel.  

 

Lees meer
Commercieel beheer huurcontracten

Commercieel beheer huurcontracten

Adecco zocht een onafhankelijk extern expert om het commercieel beheer van hun uitgebreide portefeuille aan huurcontracten te behartigen.  

Lees meer
Inventarisatie technische installaties en conditiemeting

Inventarisatie technische installaties en conditiemeting

Delhaize Belgium deed een beroep op Freestone om de technische installaties van een tiental Delhaize grootwarenhuizen te inventariseren.  Die inventaris diende vervolgens als basis voor de conditiemeting volgens de NEN 2767-methodiek, eveneens door Freestone uitgevoerd.  Beide acties, inventaris en conditiemeting, vormen de onmisbare basis voor de tender die Delhaize wil uitschrijven voor het installatietechnisch onderhoud.

Lees meer
Stay or leave & site selectie

Stay or leave & site selectie

In 2005-2006 verhuisde bpost bank van de Koloniënstraat te Brussel naar de Brouckèretoren, waar het tweeënhalf verdiepingen huurde.  Geen ideale situatie, gezien de ruime verspreiding van de diensten over het gebouw.  Daarom lanceerde de dienst FM in maart 2013 het verzoek om een beter aangepaste huisvesting te zoeken.  Blijven was ook een optie, maar het huurcontract in de Brouckèretoren liep in november 2014 ten einde en onderzoek naar een beter aangepaste werkomgeving drong zich op.  Om niets aan het toeval over te laten, wees bpost bank deze ‘stay or leave’ studieopdracht toe aan Freestone.

Lees meer
Coördinatie interne verhuisbewegingen

Coördinatie interne verhuisbewegingen

Sibelga, de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, deed een beroep op Freestone om alle interne verhuisbewegingen te coördineren.  Freestone-experten in zowel Move Management als Space Planning verzekeren de professionele uitvoering van deze opdracht.

Lees meer

All intellectual property rights in the material on this Website are owned by FREESTONE or its affiliates, or they have been granted permission to use such material except where specifically stated otherwise. Reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited other than in accordance with the following permissions. You may read, view, print, download and copy the material on this website for your personal and non-commercial use, but only if you acknowledge the website as the source of the material and include the copyright statement "(c) FREESTONE, all rights reserved". Unless specifically indicated, no other use of the material is permitted. Nothing contained in this website should be construed as conferring any license or right under any intellectual property (including software, database, patents, trade marks and copyright) of the FREESTONE or any third party. FREESTONE claims no ownership in, nor any affiliation with, any third-party trademarks appearing on this Website. Such third-party trademarks are used only to identify the products and services of their respective owners, and no sponsorship or endorsement on the part of FREESTONE should be inferred from the use of these marks.